Wat kan Margot Peters voor

JOUW EN JE TEAM betekenen?

Teams kunnen resultaten behalen die de prestaties van individuele medewerkers ver overstijgen. Tegelijkertijd is samenwerken een hele uitdaging.
Margot Peters coacht teams, zodat organisaties het potentieel van hun teams ook daadwerkelijk kunnen benutten.
Soms moeten teams veranderen omdat de organisatie dat van ze vraagt. Veel teams hechten aan het oude vertrouwde.
Margot Peters daagt zo'n team uit om de bereidheid tot veranderen te vergroten en tegelijkertijd trouw te blijven aan zichzelf.
Leren en ontwikkelen zijn belangrijke kernwaarden voor een organisatie. Maar wat als het bij een team juist daaraan schort?
Teams zijn dé bakermat voor het leren, experimenteren en vernieuwen in de organisatie. Margot Peters begeleidt teams om focus aan te brengen op hun bijdrage aan de organisatie en de manier waarop zij samen hun doelen willen realiseren.

Voor een goed resultaat heeft Margot Peters intensief contact met de leidinggevende. Omgaan met de dynamiek in het team, de eigen stijl van leidinggeven en het eigen leren zijn onderwerpen van gesprek.

Een praktijkvoorbeeld

Klantvraag: “De organisatie maakt een transformatie door. Iedereen wordt uitgedaagd mee te bewegen. Dit valt niet mee. Voor mijn team juristen de uitdaging om te groeien in dienstbaarheid aan de organisatie. Wij vragen hen om naast hun (interne) klant gaan staan en in samenspraak te komen tot win-win oplossingen. Ondersteun mij om met hen de verwachte beweging te maken.”

Aanpak: Margot Peters gaat met de leidinggevende en het team aan de slag. Welke bijdrage heeft de juridische afdeling door de jaren heen geleverd? Hoe paste dat bij de maatschappelijke rol van de organisatie? Kijkend naar de toekomst, welk antwoord willen ze geven op alle veranderingen, om een rol van betekenis te blijven vervullen? In gesprek en middels oefeningen ondersteunt Margot de leidinggevende en zijn team om samen hun nieuwe koers te bepalen en in te zetten.

Een greep uit de overige teamondersteuning

  • Training verandering in klantcontact (Gemeente Veere)
  • Training systemisch werk en omgaan met verandering (Twijnstra & Gudde)
  • Teamontwikkeling (HZ)
  • Leidinggeven aan organisatieontwikkeling (Stichting Het Dilemma)
  • Dynamiek in beeld (EPZ)