Wat kan Margot Peters voor

JOUW ORGANISATIE betekenen?

Succesvol zijn, vraagt voortdurend om aanpassen, ontwikkelen, veranderen en bewegen. De uitdaging om met elkaar de koers te blijven bepalen en met inzet en plezier deze samen te realiseren.
Margot Peters helpt organisaties om het proces te doorlopen om te komen tot een uitdagend én realistisch plan dat draagvlak kent onder betrokkenen.
Soms loopt een organisatieontwikkeling niet zoals gewenst of verwacht. De organisatie heeft al diverse pogingen ondernomen om de oorzaak te achterhalen, maar kan de vinger niet op de zere plek leggen.
Margot Peters verkent met betrokken de aanwezige boven- en onderstroom. Er ontstaat inzicht in de behoeften die in de knel zijn geraakt én ruimte voor een andere kijk met nieuwe mogelijkheden.
In een organisatie die van koers verandert, is het niet altijd vanzelfsprekend wat er (niet meer) nodig is om de koers te realiseren.
Margot Peters begeleidt het proces over wat nodig is om gewenste doelen te realiseren.

Een praktijkvoorbeeld

Klantvraag: "Wij, als kwartiermakers hebben de opdracht gekregen om de organisatieverandering ‘handen en voeten’ te geven. Wij hebben er zo onze ideeën over. Op 1 lijn zitten we nog niet. De veranderingen zijn breed in de organisatie gecommuniceerd en ondertussen neemt de onrust toe. Help ons op weg."

Aanpak: Margot verkent met het team wat in hun nieuwe rol écht anders is en wat zij belangrijk vinden voor de invulling van hun leiderschapsrol. Middels een intervisieopzet zetten kwartiermakers samen hun lijn uit over hoe zij ‘Leidinggeven aan verandering’. De intervisie is casuïstiek gedreven.

Een greep uit de overige organisatieondersteuning