Wat kan Margot Peters voor

JOU EN JOUW GROEI IN HET WERK betekenen

Leiderschap gaat over iets teweeg brengen. Over bewegen en anticiperen, over verbeteringen realiseren voor iedereen. Als coach of klankbord kijkt Margot met je mee, naar waar jij staat en wat je nodig hebt om ambities waar te maken. Ontwikkelvragen hebben een persoonlijke kant, daarom wellicht prettig om met een onafhankelijke te sparren.
Margot Peters verzorgt coaching op leiderschap, persoonlijke effectiviteit, communicatie en samenwerking. Margot coacht op basis van het systemisch gedachtengoed. Systemisch coachen is als het laten kijken door een groothoeklens. Het verbreden van perspectief geeft een ander inzicht en besef van je situatie. Als jij breder kijkt, wat wordt er dan zichtbaar?

Een praktijkvoorbeeld 'coaching'

Klantvraag: “Op papier heb ik een leidinggevende functie. De praktijk is echter anders. Mijn leiding geeft de rol niet uit handen en ik laat dat gebeuren. Het is tijd om daar verandering in te brengen. Hoe trek ik de functie naar me toe? Hoe maak ik van mijn nieuwe rol een succes?”

Aanpak: Margot Peters gaat in gesprek met de leidinggevende en zijn leiding over hun gewenste bijdrage aan de organisatie. Met inzicht in hun ambities en verwachtingen maken ze gezamenlijk afspraken over hun rollen en onderlinge samenwerking. Als de leiding bereid is echt los te laten en de leidinggevende zijn nieuwe rol wil oppakken, coacht Margot de leidinggevende in het nemen van zijn rol.

Een praktijkvoorbeeld 'ondernemersklankbord'

Klantvraag: “Het loop goed én het kan altijd beter. Ik zoek een deskundige om mee te sparren, zodat ik met voldoende afstand blijf kijken naar wat goed is voor de toekomst van mijn bedrijf. Ook wil ik groeien in mijn manier van leidinggeven en organiseren.”

Aanpak: Margot Peters combineert haar bedrijfskundige achtergrond met ervaring op het vlak van veranderkunde en coaching. Ze stelt vragen, luistert, denkt mee, triggert je ambities en brengt structuur en focus aan. Zo ontstaat helderheid over de gewenste ontwikkelrichting van de bedrijf en de te maken keuzes. Ook ontstaat inzicht in hoe de ontwikkeling van het bedrijf samenvalt met de persoonlijke ontwikkeling van de leider…

Een greep uit de overige individuele ondersteuning